Vše se zdražuje. Kde bude nutno šetřit?


Ekonomická krize – tak to spousta lidí nazývá. Zatímco platy rostou jen velmi pomalu, ceny vyskakují do takových výšin, že se lidé zaÄínají strachovat. A oprávnÄ›nÄ›. Potravinové banky Äelí Äím dál vyššímu náporu, úřady nezvládají vyÅ™izovat žádosti o dávky, a spousta rodin se ocitá na pokraji svých sil. Ti, kdo to jeÅ¡tÄ› jakžtakž zvládají, zaÄínají mít strach. Dražší je totiž téměř vÅ¡echno. Energie, palivo, potraviny, obleÄení, úroky, nemovitosti, nájmy, ale i služby. Za zdražování může mnoho faktorů, mezi nimiž se nejvíce vyjímá epidemie covidu, a válka na UkrajinÄ›. Běžný ÄlovÄ›k nemůže tyto problémy nijak Å™eÅ¡it, ale může hledat způsoby, kde uÅ¡etÅ™it, aby tuto neblahou dobu pÅ™eÄkal ve zdraví. Jaké to jsou?

garážový výprodej

Co si můžete udÄ›lat sami…

AÄkoliv si tÅ™eba nedokážete ušít vlastní obleÄení (a možná by vás to vyÅ¡lo jeÅ¡tÄ› dráž), nÄ›které vÄ›ci zvládnete i sami, aÄkoliv tÅ™eba ne tak dobÅ™e. Jedná se o položky, za které jsme zvyklí utrácet, aÄkoliv k pÅ™ežití nutné nejsou. Mezi nÄ› patří například návÅ¡tÄ›vy u kadeÅ™níka. AÅ¥ už ženy, ale také muži, chtÄ›jí mít krásnÄ› upravené vlasy, což vÅ¡ak nÄ›co stojí. KadeÅ™níci a kadeÅ™nice si samozÅ™ejmÄ› potÅ™ebují nÄ›jak vydÄ›lat, a kromě drahého materiálu musí umÄ›t ocenit i svoji práci. Proto vás návÅ¡tÄ›va kadeÅ™níka vyjde na stokoruny, nebo i tisíce. AÄkoliv tím, že je pÅ™estanete navÅ¡tÄ›vovat, nejspíš ubíráte práci a výdÄ›lek jim, sami uÅ¡etříte. Ostříhat se, Äi obarvit, pÅ™ece zvládnete i sami, nebo snad ne? Možná pak nebudete mít dokonale upravený úÄes, ale váš rozpoÄet tolik neutrpí. To samé pak platí pro návÅ¡tÄ›vu kosmetického studia, masáže, nebo restaurace. Na obÄ›d do restaurace se obvykle chodí pÅ™edevším kvůli zážitku, neb ona výletÄ›, ale ruku na srdce, pokud je váš rozpoÄet napjatý, tuto položku musíte vyÅ¡krtnout. 

stříhání vlasů

Věci z druhé ruky

Dále můžete uÅ¡etÅ™it tak, že spoustu vÄ›cí nakoupíte z druhé ruky, tedy i za výhodnÄ›jší cenu. Může to být obleÄení, které mÄ›l původní majitel tÅ™eba jen jednou na sobÄ›, a nyní jej posílá dál za poloviÄní cenu. Dále pak i elektronika, jako mobilní telefon, poÄítaÄ, monitor dechu pro kojence, nebo osobní váha. Nábytek, mnohdy téměř nepoužitý nakoupíte z druhé ruky také výhodnÄ›ji. Takových vÄ›cí je spousta. Vy tak vypomůžete prodávajícímu zlepÅ¡it jeho finanÄní situaci, a on zase vám, abyste tu svoji tolik nezatížili. Jedná se o oboustrannÄ› výhodný obchod, kdy utrpí pouze výrobci, a prodejci nových pÅ™edmÄ›tů.

Potraviny

I na jídle lze uÅ¡etÅ™it, aniž byste se omezovali v kvalitÄ›. Musíte se jen více zajímat o to, který výrobek je dražší pouze kvůli znaÄce a reklamÄ›, porovnávat váhové údaje v obchodech, a nakupovat v akcích, které se jako akce pouze netváří.

Doporučené články