Webová kyberšikana


Asi vÅ¡ichni víme, co je to web, je to webová velká pavuÄina, která je extrémnÄ› rozsáhlá. Ale o základech si dnes psát a Äíst nebudeme, protože jsem se rozhodla napsat Älánek o webové kyberÅ¡ikanÄ› lidí na sociálních sítí. A proÄ zrovna tohle téma? Protože je to v dneÅ¡ní dobÄ› v tabu. Moc se to neÅ™eší a mÄ›lo by se o tom psát, abychom to mi lidi na svÄ›tÄ› zastavili lidi, které Å¡ikanují.

zoufalství

A proto si pojÄme sepsat, proÄ to lidi dÄ›lají anebo co si tím získají, když ubližují druhým.

Já to zažila jak ve Å¡kole, tak i na webových sítích. Bohužel, myslím si, že si tím každý z nás proÅ¡el. I ty? Mrzí mÄ› to. Ale pokud tohle Äte ÄlovÄ›k, který nÄ›kdy Å¡ikanoval mladší nebo kohokoliv, tak se nad sebou zamysli a zkus pÅ™ijít na to, jak se ten dotyÄný musel cítit.

Když jsem byla ve Ätvrté tříd, tak jsme se stÄ›hovali a byla jsem pÅ™eložena na jinou Å¡kolu, ze zaÄátku to bylo super, pak byl další pÅ™estup. Další kamaráda apod… ale zaÄalo se to nÄ›jak vymykat kontrole a zaÄalo to, nová žákynÄ› z cizí Å¡koly pÅ™ijde jak vetÅ™elec do nový Å¡koly, kde se vÅ¡ichni znají. Pak jsem se vrátila na tu pÅ™edeÅ¡lou Å¡kolu, kde jsem odeÅ¡la pÅ™edtím. Takže to byla druhá Å¡kola. Jelikož jsem ve tÅ™etí Å¡kole propadla, tak jsem byla o rok níž. Takže zase nový kamarádi, ale tam to zaÄalo. Od páté třídy zaÄala lehká Å¡ikana. Mlácení, házení košů na hlavu, braní vÄ›cí, házení bonbónů k vaÅ¡emu stolu, když jste jím je dali, protože jste mÄ›li narozeniny.  

facebook

Pak zaÄala i internetová Å¡ikana. Spolužáci mi komentovali fotky, pomlouvali mÄ› a šířily drby. Nikdo mi nepomohl. Ani uÄitelé, tísňová linka a ani vlastní rodiÄe. Smutný, že? Dokonce jsem se potýkala i s jedním mužem, který mi vyhrožoval, že mi zabije rodinu.  Je hrozný, jak lidé umí být zlý. A mrzí mÄ› to, proto doufám, že se bude dneÅ¡ní doba zlepÅ¡ovat a vÅ¡ichni si budeme rovnocenný a ne, že je nÄ›kdo bohatší neboli chudý apod… vÅ¡ak to znáte.

Doporučené články