Jak si nejlépe zútulnit byt


I v dneÅ¡ní dobÄ›, kdy je trendem žít v rodinném domku, bydlí mnoho lidí malých bytech. NÄ›kdo proto, že mu to tak vyhovuje, jiný zase z důvodu nižší ceny nájmu i energií. AÅ¥ už je vÅ¡ak důvod jakýkoliv, důležité je, aby se nám zde dobÅ™e žilo. K tomu znaÄnÄ› pÅ™ispívá celková atmosféra domova. A zatímco velké domy Äi apartmány jsou známy svými prostornými, vzduÅ¡nými místnostmi, v malých bytech pÅ™evládá spíše útulnost. AvÅ¡ak zařídit byt tak, abychom se v nÄ›m cítili dobÅ™e jak my, tak i případné návÅ¡tÄ›vy, není jen tak.

 

vypracovávání návrhu bytu

 

V první Å™adÄ› je potÅ™eba se zaměřit na vybavení. To by, vzhledem k malému prostoru, mÄ›lo být spíše minimalistické. BarevnÄ› by také spolu mÄ›lo ladit, proto opravdu nebude pÄ›kné, když bude skříň například v pastelovÄ› zelené a stůl v kÅ™iklavÄ› růžové. Vůbec se spíše hodí jemnÄ›jší, svÄ›tlejší odstíny, neboÅ¥ Äasto je potÅ™eba prostor opticky prosvÄ›tlit, a právÄ› tomu svÄ›tlé vybavení pomůže. To samozÅ™ejmÄ› platí nejen o nábytku, ale také o zdech a stÄ›nách, linu Äi kobercích. Aby vÅ¡ak náš domov nepůsobil strohým, neosobním dojmem, je dobré použít nejrůznÄ›jší doplňky. Mohou to být obrazy Äi dekorace. A právÄ› zde dÄ›lá vÄ›tÅ¡ina lidí pÅ™i jejich koupi chybu. VÄ›tÅ¡inou se dívají na to, jak moc se jim ona vÄ›c líbí, místo toho, zda se k nim domů vůbec hodí.

 

prázdný, nezařízený byt

 

To platí zvláštÄ› v obchodech s levným zbožím, kde najdeme velké množství nejrůznÄ›jších dekorací. Ty jsou vÅ¡ak vÄ›tÅ¡inou velmi výrazné, leckdy až kýÄovité. JistÄ›, pÅ™iláká to pozornost zákazníka, který je pak tím spíše koupí, avÅ¡ak coby dekorace se příliÅ¡ nehodí. Na pamÄ›ti bychom mÄ›li mít také to, že je vždy dobré postupovat úÄelnÄ›. Pokaždé se ptejme, zda tam onen kus nábytku Äi vÄ›c musí být, a k jakému úÄelu bude sloužit. JistÄ›, tento proces může trvat i delší dobu, avÅ¡ak věřte, že výsledek bude mluvit za sebe a vy se budete k sobÄ› domů vždy rádi vracet.

Doporučené články