Xbox ovladač pro zdravotně postižené


SlyÅ¡eli jste nÄ›kdy o Xbox ovladaÄi, který je urÄen pro zdravotnÄ› postižené? Pokud ne, pak jste na správné adrese. Tento ovladaÄ by mÄ›l být uveden na trhu do konce tohoto roku. Jeho výhoda je v tom, že se dá pÅ™izpůsobit a jeÅ¡tÄ› navíc dokáže podporovat spektrum potÅ™eb lidí, kteří trpí zdravotním postižením. Díky tomuto Xbox ovladaÄi budou mít přístup k videohrám. Cena jednoho zařízení by mÄ›la být okolo 2150,- a prodávat by se mÄ›l po celém svÄ›tÄ› a to pomocí digitálních obchodů spoleÄnosti Microsoft.
vrásÄitá ruka.jpg
I samotní výrobci tvrdí, že tento Xbox ovladaÄ pÅ™edstavuje Å¡piÄkový design. Bohužel ale ovladaÄ není přístupný pro hráÄe, kteří mají omezenou stabilitu. Tito uživatelé totiž potÅ™ebují vlastní Å™eÅ¡ení, která mohou stát hromadu peněž a kromÄ› toho také vyžadují velkou spoustu odborných znalostí. ÄŒasto na to, aby je získali, se musí obracet na neziskové organizace, kde jsou zapsáni na seznam Äekatelů, který může být velmi dlouhý.
ovladaÄ her.jpg
Výrobci chtÄ›li alespoň z malé Äásti vyÅ™eÅ¡it vÅ¡echny problémy, a proto vytvoÅ™ili adaptivní a i cenovÄ› dostupný ovladaÄ. Ten je vybaven dvÄ›ma velkými tlaÄítky, které se nachází v horní Äásti a lze je ovládat jak rukama, nohama nebo lokty. Je navržen tak, aby mohl být umístÄ›n na klínÄ› hráÄe, na stole Äi podlaze, což umožňuje velkou Å™adu ovládání.
nohy invalidy.jpg
Tím nejhlavnÄ›jším rysem je taková menší Å™ada tří půlmilimetrových portů, které se nachází na zadní Äásti. PÅ™edstavují vÅ¡echny vstupy a tlaÄítka z běžného ovladaÄe. Portů je celkovÄ› 19 a hráÄi k nim mohou pÅ™ipojit celou Å™adu doplňkových zařízení, jako jsou například pedály, dotykové snímaÄe nebo další doplňky. Tyto doplňky jsou také v prodeji a to prostÅ™ednictvím spoleÄnosti Microsoft. Díky doplňkům může být ovládání jeÅ¡tÄ› mnohem snadnÄ›jší, protože hráÄi používají speciální aplikaci, která je urÄena pro konfiguraci ovladaÄe a tím je umožnÄ›no pÅ™epínat mezi tÅ™emi profily pomocí tlaÄítka, které se nachází na Äelní stranÄ› ovladaÄe. Zařízení je navíc bezdrátové a je napájeno interní baterií prostÅ™ednictvím USB-C.

Doporučené články