Jak lépe využít volný čas?


Pokud se cítíte dostateÄnÄ› motivováni k produktivnímu způsobu života zkombinovaného s běžnými smÄ›nami ve VaÅ¡em zamÄ›stnání, Äi Vám i pÅ™i studiu zbývá dostatek prostÅ™edků k vykonávání jiných aktivit, ale zatím jste nekápli na tu ideální vÄ›c, do níž byste svůj Äas investovali, možná je pravá chvíle s tím nÄ›co udÄ›lat. Co tedy můžete Äinit, když zrovna není Váš pracovní to-do list zaplnÄ›n body?

Äte knihu

Studium: Pokud stojíte o stále rostoucí kariéru, úspěšnou budoucnost a výborné výsledky, nejlépe vložíte své drahocenné minuty do opakování si již známých látek, snahy o pobrání nové Äi dokonce zaÄátek s novou sférou, ve které se dosud neorientuje. AÅ¥ už si vezmete do parády nemateÅ™ský jazyk, geografickou orientaci, matematickofyzikální způsobilost pracovat s Äísly Äi naprosto odliÅ¡ný cíl, nikdy nezapomínejte, že bez námahy se k vysnÄ›nému efektu nedopracujete. Ze zaÄátku se Vám možná bude zdát celý proces složitý a budete mít tendenci jej vzdávat, nicménÄ› pokud budete schopni zvládnout nátlak nervů a vyrovnat se s nároÄnÄ›jším startem, kdy ne vždy ihned získáte plný poÄet bodů a vÅ¡e se Vám uloží do pamÄ›ti, pak si poradíte i s dalším průbÄ›hem.

VÄ›nujte se rodinÄ›: Ne každý si cení přítomnosti svých blízkých. Teprve až teplo rodinného krbu vyhasne, uvÄ›domí si daná osoba, že vlastnÄ› nÄ›kolik dlouhých let zanedbávala své nejbližší pro práci, vzdÄ›lávání se a romantickou stránku života. Važte si tedy vÅ¡ech chvil, které můžete vÄ›novat lidem kolem Vás, jež vždy stáli po VaÅ¡em boku. VytáhnÄ›te je nÄ›kam do přírody, jdÄ›te do restaurace a objednejte si výborný pokrm k příjemnému posezení, nebo naplánujte nÄ›jakou akci, aÅ¥ už se tÅ™eba jedná jen o stolní hru pro vÅ¡echny úÄastníky.

jízda na kole

Nevynechávejte své zájmy: Ke Å¡tÄ›stí ÄlovÄ›ku obvykle staÄí málo, nÄ›kdo si vÅ¡ak svou existenci nedovede pÅ™edstavit bez pravidelnému provádÄ›ní svých koníÄků. Jestliže i Vy máte od dÄ›tství Äi úplnÄ› ÄerstvÄ› specifickou oblíbenou volnoÄasovou aktivitu, dedikujte jí nyní vÄ›tší procento dne.

Doporučené články