S prohlídkami bytu opatrně


Pokud se rozhodnete prodat svůj byt, mÄ›li byste být opatrní a to zejména, jakmile dojde na prohlídku vaÅ¡eho domu. Bylo by dobré ty, kteří se na váš byt pÅ™ijdou podívat, poprosit, aby se niÄeho nedotýkali a dívali se pouze oÄima. ProÄ? Protože by se mohlo klidnÄ› stát, že by vás takový ÄlovÄ›k mohl okrást. Dbejte vždy na to, abyste na prohlídce vaÅ¡eho bytu nebyli jen vy a osoba, která se pÅ™iÅ¡la podívat, ale i nÄ›kdo z vaší rodiny nebo známých. MÄ›jte jistotu, že vás cizí ÄlovÄ›k skuteÄnÄ› neokrade a neobere o to, co máte.

Bohužel už mnohokrát se stalo, že se pÅ™i prohlídce nÄ›co ukradlo a daný ÄlovÄ›k už nikdy ukradenou vÄ›c nezískal zpÄ›t. SkuteÄnÄ› je potÅ™eba se dostateÄnÄ› pÅ™ipravit.

interiér bytu

ÚplnÄ› nejlepší by bylo, pokud byste jeÅ¡tÄ› pÅ™ed prohlídkou cenné vÄ›ci schovali nÄ›kam do skříní, kam se daný ÄlovÄ›k nepodívá. Pokud ale necháte například zlatý Å™etízek nebo náramek ležet například na botníku nebo nízké skřínce, kolem které daný ÄlovÄ›k bude procházet, může se stát, že zde již daný Å™etízek nebo náramek nikdy nenajdete. Bohužel se v dneÅ¡ní dobÄ› stále krade a to dokonce i na prohlídkách.

I vy byste mÄ›li pÅ™ed prohlídkou projít váš byt a udÄ›lat úklid. Jestliže skuteÄnÄ› máte nÄ›kde nÄ›co cenného, radÄ›ji to schovejte, protože skuteÄnÄ› můžete o danou vÄ›c pÅ™ijít. Mnohdy staÄí jen sekunda nepozornosti a již daná vÄ›c nebude vaÅ¡e.

interiér bytového domu

Pokud má ÄlovÄ›k dostatek Äasu, je pravdÄ›podobné, že bude pÅ™ed prohlídkou uklízet. ProjdÄ›te proto vÅ¡echny místnosti a to bez výjimky. Mít jistotu, že se nic neztratí, je jen dobÅ™e.

Zabraňte i vy tomu, že pÅ™ijdete o vaÅ¡e vÄ›ci. Jak se říká, Äím více oÄí, tím rozhodnÄ› lépe. PrávÄ› z toho důvodu je potÅ™eba, aby s vámi byl na dané prohlídce jeÅ¡tÄ› nÄ›kdo, kdo je vám blízký, aby vám pomohl dané lidi, kteří se pÅ™ijdou podívat, ohlídat.

Byty se dnes prodávají ve velkém, ale bez prohlídky si jej nikdo nekoupí. Prohlídce se tedy nevyhnete a je lepší, pokud s nÄ›Äím takovým poÄítáte dopÅ™edu.

Doporučené články