Jak pečujete o své auto?


Není to tak dávno, kdy jste za cenu jedné výplaty sehnali staré, ojeté, ale plnÄ› funkÄní autíÄko, které neskrývalo žádné závažné vady, a vydrželo sloužit pÄ›kných pár let. StejnÄ› jako u vÅ¡eho, se i u automobilů ceny vyÅ¡plhaly tak vysoko, že pořídit si dnes ojeté auto, vychází na podobnou cenu, jako jeÅ¡tÄ› pár let zpátky auto nové. A právÄ› to je důvodem, proÄ je potÅ™eba zaÄít pořádnÄ› peÄovat o svého starého miláÄka na ÄtyÅ™ech kolech, jehož cena je najednou vyšší, a můžeme vám sloužit o to déle, o co více se mu budete vÄ›novat. Nyní už totiž za pár tisíc náhradu zkrátka neseženete, a tak je potÅ™eba zaÄít se snažit o troÅ¡ku víc.

Äervený kabriolet

Pravidelné kontroly

StejnÄ› jako chodíme nÄ›kolikrát do roka na pravidelné kontroly k lékaÅ™i, i naÅ¡e autíÄko si zaslouží pravidelné kontroly u zkuÅ¡eného automechanika. Možná si říkáte, že i po letech Å¡lape jako stroj, a je zbyteÄné vyhazovat peníze za prohlídku, která stejnÄ› nic neodhalí, ale to je risk, který obvykle nepÅ™ináší žádný zisk. Skryté závady, nebo ty, které se teprve zaÄínají tvoÅ™it, odhalí právÄ› zkuÅ¡ené oko automechanika, spolu s přístrojem, který funguje na podobné bázi, jako rentgen. Když pak odhalí nÄ›jakou závadu, bude nejlepší ji nechat ihned opravit.

oprava auta

Pneumatiky

Pneumatiky se sjetým vzorkem jsou neskuteÄným hazardem, asi jako jezdit v zimÄ› na letních. Proto je potÅ™eba nechat auto vždy Äas od Äasu pÅ™ezout. Pokud jste příliÅ¡ pohodlní, můžete si zakoupit gumy celoroÄní, které staÄí nechat vymÄ›nit ve chvíli, kdy už vzorek zaÄíná být příliÅ¡ sjetý. Od vÄ›ci není také pravidelná geometrie, tedy srovnání kol. 

Výměna oleje

Viděli jste někdy, jak automobil stojí na silnici, a zpod kapoty se mu kouří? A jéje, něco se rozbilo. Pravidelná výměna oleje je také důležitá, protože jak se říká, kdo maže, ten jede.

Čistota půl zdraví

Jak Äasto se sprchujete? Jednou dennÄ›, dvakrát, Äi dokonce tÅ™ikrát? Ano, nikdo nechceme být Å¡pinavý, a zapáchat. A to stejné platí pro naÅ¡e auto. Zaslouží si, aby se jen lesklo. Pokud nemáte Äas jej každý týden umývat a leÅ¡tit, a nechce se vám utrácet nesmyslné Äástky za automatickou myÄku, jeÅ¡tÄ› se nabízí možnost myÄky ruÄní. Za pár kovovek zde auto krásnÄ› a rychle umyjete, a tÅ™eba i navoskujete. Interiér pak můžete poutírat vlhÄenými ubrousky, a kobereÄky vysát tÅ™eba na benzínce, kde disponují silnÄ›jším a výkonnÄ›jším vysavaÄem, než je ten váš domácí robotický zázrak.

Doporučené články