Jsou emise z automobilů skutečně tak škodlivé?


Každý z nás ví, že souÄástí automobilu je i výfuk. Také víme to, že pÅ™i jízdÄ› z nÄ›j vychází zplodiny. O nich nás uÄili, že jsou pro naÅ¡e zdraví nebezpeÄné, stejnÄ› jako pro životní prostÅ™edí jako celek. A ano, v minulosti, kdy bylo jednou ze složek paliva olovo, to jistÄ› platilo. Dnes vÅ¡ak již máme bezolovnatý benzin. Znamená to tedy, že jsou výpary z aut bezpeÄné?

 

auta produkují velké množství zplodin

 

RozhodnÄ› ne. Stále jeÅ¡tÄ› v nich nacházíme mnoho nejrůznÄ›jších Å¡kodlivin, které vdechujeme, aniž bychom si to uvÄ›domovali. ZvláštÄ› ve velkých mÄ›stech se totiž kouÅ™ z výfuku rozptýlí a dostane se tak do vÄ›tší oblasti. Ano, tím se samozÅ™ejmÄ› zÅ™edí, avÅ¡ak vzhledem k poÄtu automobilů není toto zÅ™edÄ›ní až tak velké, jak by bylo potÅ™eba. Je to ostatnÄ› také jeden z důvodů, proÄ je na venkovÄ› a na samotách Äistší vzduch.

 

Jedním z problémů jsou zde mikroÄástice prachu, které se usazují na plicích a blokují plicní sklípky. Tím se snižuje množství kyslíku, které se dostane do krve. ZhorÅ¡uje se dýchání a může velmi snadno vzniknout například astma. Problémem navíc je, že je prakticky nemožné se tÄ›chto Äástic zbavit, jakmile se jednou usadí.

 

přechod na elektromobilitu by mohl pomoci

 

Ani životní prostÅ™edí jako takové na tom není o moc lépe. KouÅ™ z automobilu obsahuje i ÄásteÄky síry, která se dostává do ovzduší a způsobuje kyselý déšť. Je sice pravdou, že lepší filtraÄní systémy tento problém ÄásteÄnÄ› vyÅ™eÅ¡ily, avÅ¡ak to neznamená, že by zmizel úplnÄ›.

 

Navíc je potÅ™eba si uvÄ›domit, že se tak vypouÅ¡tí do ovzduší i urÄité množství skleníkových plynů. Ty pak pÅ™ispívají ke globálním zmÄ›nám klimatu. JistÄ›, jedno auto toho tolik nenadÄ›lá. AvÅ¡ak uvÄ›domme si, kolik jich jezdí jen po naÅ¡ich silnicích. Takové množství již svůj vliv má.

 

To je mimo jiné také jeden z důvodů, proÄ se plánuje pÅ™echod na elektrické automobily. JistÄ›, i ty mají své problémy, avÅ¡ak alespoň přímo nepoÅ¡kozují zdraví ani přírodu kolem sebe. A to je rozhodnÄ› plus.

Doporučené články