Již 22. ročník Tříkrálové sbírky připomíná narození Ježíška v městě Betlémě, kam se přišli poklonit nejen pastýři a prostí lidé se svými skromnými dárky a písněmi, provázené dudami a houslemi, ale také tři mudrcové, vládcové z Východu – Kašpar, Melichar a Baltazar. Přijeli na velbloudech, vedeni jasnou hvězdou na nebi, a přivezli s sebou vzácné dary – zlato, kadidlo a myrhu. V té době vládl Judsku král Herodes, který po vládcích chtěl, aby mu přišli o místě, kde se Ježíš narodil, povědět. Obával se právě narozeného krále Židů – Mesiáše. Bál se o své postavení krále. Oni však tak podle pokynu ze snu neučinili a odcestovali. To Heroda velice rozhněvalo a nechal všechny betlémské chlapce do dvou let věku usmrtit. Před tímto běsněním se Josefovi zdál varovný sen, že má s Marií a synem Ježíšem utéct do Egypta. Ježíš tak byl uchráněn.

Ježíšek v Betlémě

V některých městech probíhají na začátku Tříkrálové sbírky Tříkrálové průvody, které vedou k živému betlému, a sbírku takto zahajují. Též se konají i různé charitativní akce a koncerty.

Koledníci s sebou mají zapečetěné kasičky s logem Charity České republiky a průkaz charity, která koledování pořádá. Tři králové zpívají koledy a darují kolemjdoucím malé dárky. Přispějme jim finančním darem na charitativní účely pro lidi v nouzi (seniorům, matkám samoživitelkám, sociálně slabým rodinám, handicapovaným aj.) Vhodit pár mincí můžeme i do kasiček na úřadech, v obchodech a kostelích. Pomoc lze zaslat také online, platbu sms nebo složenkou. Přibližně desetina darů se posílá na humanitární akce do zahraničí.

Tři králové

Koledníci nás mohou navštívit i doma. To pak nám nad dveře svěcenou křídou napíší K+M+B+ 2022, což latinsky znamená Christus mansionem benedicat – Kristus, požehnej tomuto domu v roce 2022. Křížky v nápisu symbolizují Svatou Trojici – Otce, Syna a Ducha svatého. Nejsou to tedy plusová znaménka, jak by se na první pohled mohlo zdát.