Chce to mít svůj web


Když si dřív nÄ›kdo pořídil svoji internetovou stránku, byl buÄ za borce, nebo ho jeho okolí nechápalo. Pro nÄ›koho byl nÄ›kdo takový pokrokový, zatímco pro jiného nemÄ›lo takové poÄínání smysl. VždyÅ¥ k Äemu je napsat nÄ›co na nÄ›jakou tu podivnou neviditelnou síť, kterou nemÄ›ly mnohé pÅ™edchozí generace, aniž by nám tato vlastnÄ› scházela?

Dřív prostÄ› nemÄ›l takový internetový výtvor moc smysl. Mnozí naÅ¡inci nevÄ›dÄ›li, k Äemu je, a další si ho stejnÄ› neumÄ›li vesmÄ›s najít, pokud nedostali odkaz. A nÄ›kdy ho nenaÅ¡li ani tehdy, když od jeho autora odkaz dostali, protože nevÄ›dÄ›li, jak internet, respektive dokonce poÄítaÄ jako takový, funguje. A kdekdo poÄítaÄ ani nemÄ›l.

kreslený poÄítaÄ

Dnes už je ale mnohé jinak. A když tak má nÄ›kdo svůj web, nikdo se nad tím už dávno nepozastavuje. Protože jsme v onom mezidobí pÅ™iÅ¡li na to, k Äemu že je tento vynález dobrý. A víme tak už bezpeÄnÄ›, že nejde jen o nÄ›jaký plezír, o rozmar kohosi, kdo ‚nemá roupama co dÄ›lat‘.

Dnes už je běžné, že si lidé poÅ™izují svůj web nejen pro parádu, ale i pro podnikatelské a jiné aktivity. Víme, že se dá díky takovému webu informovat klidnÄ› celý svÄ›t, že poslouží takový web klidnÄ› i k obchodování a jinému podnikání. StaÄí jenom vÄ›dÄ›t, jak na to, a může nám takový výtvor na internetu i významnÄ› prospÄ›t.

notebook Apple

I když nám web Äasto zase až tak dokonalé služby nenabídne. I když si ho pořídíme a je teoreticky k nalezení kdekoliv na svÄ›tÄ›, obvykle nám na nÄ›j nikdo nepÅ™ichází. Snad jedinÄ› blízcí známí a kamarádi. Protože naÅ¡e weby vesmÄ›s nemají obsah, jaký by zajímal ty, kteří nás neznají. Což ale pochopitelnÄ› není chyba žádných internetových stránek. To je ‚chyba‘ nás. Kteří se Äasto nepostaráme, aby náš web vynikal. Hlavní je pro nás, že ho máme. A to, že zde vesmÄ›s chybí návÅ¡tÄ›vnost, nás z neznalosti nezajímá. A poÅ¡kozuje.

Ale přesto si dnes weby pořizujeme a využíváme. Třeba i jen proto, že je to moderní. A kdo nemá web, jako by nebyl.

Doporučené články