Senioři mohou také cestovat


SenioÅ™i se ani v pozdním vÄ›ku nemusí vzdávat svých zálib a koníÄků. Spousta seniorů ráda cestuje. Nemusí se, ale vydat hned na nÄ›kolika týdenní pobyt do zahraniÄí. Výlety po ÄŒechách jsou pro nÄ› také příjemným zpestÅ™ením. Na turistických trasách i nádražích můžeme vidÄ›t seniory s batůžky na zádech, jak vyráží na výlet. Pro ty, kteří celý život aktivnÄ› žili, je pohyb nezbytný a další aktivní odpoÄinek nutností.
senioři na dovolené.jpg
Ti senioři, kteří by rádi vyjeli na výlet nebo pobytový zájezd a nedokáží si sami dovolenou zrealizovat, mají možnost využít nabídek městských nebo obecních úřadů, kteří pro seniory výlety pořádají.
Jednodenní zájezdy bývají většinou pořádány zdarma. Výhodou je, že i ti co k sobě na cestování partnera nemají, se mohou bez obav přidat. Seznámí se s vrstevníky a mohou navázat nová přátelství.
Existují dokonce cestovní kanceláře, které se zaměřují výhradnÄ› na nabídku zájezdů pro seniory. Tyto cestovní kanceláře se snaží ceny zájezdů nabídnout v takových relacích, aby byli pro starší obÄany pÅ™ijatelné. To, ale neznamená, že snížená cena bude na úkor kvality zájezdu.
senioři na výletě.jpg
Vybrat si mohou z několika typů zájezdů – poznávacích, cestování za kulturou, wellnes pobytů.
Zkrátka každý si vybere to své. U sestavování zájezdů cestovní kancelář samozřejmě přihlíží k věku svých zákazníků a tomu také přizpůsobí pobytový program.
Pokud se senior rozhodne vycestovat do vzdálenÄ›jších regionů a Äeká ho delší pobyt v letadle, mÄ›l by v tomto případÄ› rozhodnÄ› pÅ™ihlédnout ke svému zdravotnímu stavu. V případÄ›, že trpí nÄ›jakou chorobou, není od vÄ›ci konzultace s lékaÅ™em. Důležité je dbát i na to, aby sebou mÄ›l potÅ™ebné léky, pakliže nÄ›jaké trvale užívá a vybavenou lékárniÄku. PÅ™i vycestování do exotických zemí je nutné zjistit, jestli jsou potÅ™ebná zvláštní oÄkování proti infekÄním nemocem a zvážit, zda dlouhá cesta letadlem nebude pro seniora příliÅ¡ vysilující.

Doporučené články