Krasobruslení v létě?Zastřešené stadiony
Léto je vhodnou dobou pro to využít nabídku zimních stadionů skrytých pod stÅ™echou, které Vám poskytnou nejen místo k pohybové aktivitÄ› a netradiÄnímu letnímu zážitku, ale také ke zchlazení.
ZjistÄ›te si, zda ve VaÅ¡em okolí existuje sportoviÅ¡tÄ›, které podobnou službu bÄ›hem teplých mÄ›síců zajiÅ¡Å¥uje a uvidíte, že zde strávené odpoledne nebude ztrátou Äasu.
Bruslení v zimÄ› je klasika, ovÅ¡em prohánÄ›ní se po ledÄ› uprostÅ™ed Äervence Äi srpna, to je teprve důvod k tomu vstát od televize a prožít pohybovou aktivitu netradiÄním způsobem, díky nÄ›muž se budete cítit výjimeÄní.
zimní brusle ilustrace 
Moderní sportovní plochy
KromÄ› zastÅ™eÅ¡ených sportoviÅ¡Å¥ lze tu a tam narazit také na možnost (kraso)bruslení ve venkovních prostorách, které jsou celoroÄnÄ› udržitelnými. Příkladem takové možnosti jsou moderní bruslící plochy, na nichž lze využívat k pohybu jak nožové, tak také například koleÄkové brusle, a to bez ohledu na kalendářní mÄ›síc a panující poÄasí.
Tak proÄ podobnou možnost nevyužít (například jako zábavu na nedÄ›lní odpoledne s dÄ›tmi)?
dívka při bruslení 
Nintendo a další moderní nápady
Ani jedna z uvádÄ›ných možností Vás příliÅ¡ neláká? Nechce se Vám shánÄ›t prostory, v nichž by bylo možné bruslení skuteÄnÄ› provozovat? Nebo tÅ™eba pocházíte z menšího mÄ›sta, případnÄ› vesnice, kde podobné vyžití – zejména pak v teplých mÄ›sících – není téměř možné?

Pak pro Vás máme ještě jenu alternativu. Jedná se o možnost, která není pohybově tolik typickou, ovšem i při ní je možné se pohnout a třeba i spálit nějakou tu kalorii. Využijte moderních technologií
a poÅ™iÄte si zimní sporty do herní konzole, kterých je v souÄasnosti na trhu k dostání celá Å™ada.

Zajisté se nejedná o nejlepší možnou variantu pohybové aktivity, ovÅ¡em pro zaÄátek je možné ji brát jako trénink Äi odrazový můstek k VaÅ¡im dalším sportovním Äinnostem – tÅ™eba i tÄ›m, k nimž není zapotÅ™ebí ledu.

Doporučené články