Pokud se půjdeme podívat na plovárnu, uvidíme v bazénu většinou spoustu plavců. A pokud nebudeme zrovna pozorovat tu část, kde se případně odehrává trénink plaveckých oddílů, všimneme si, že většina lidí používá styl prsa. Respektive tomu tak říkají, ale ve skutečnosti 99% z nich je plave špatně.
plavání v moři
Prsa patří mezi styl pomalé. Snad proto si je s oblibou užívají starší dámy i páni. Rozhodně ve výsledku dělají skvělou aktivitu pro své zdraví, bezesporu. Jenže – také si zadělávají na určité obtíže spojené s nezvládnutou technikou. Kamenem úrazu totiž je, že plavou s hlavou nad vodou! Taková škoda – vždyť naučit se při prsou dýchat do vody ušetří plavci spoustu sil, nezatěžuje krční páteř a také – což je podstatné – zlepšuje vitální kapacitu plic! Jak tedy prsa plavat správně?

Technika prsou

Základem je splývavá poloha na břiše. Ruce a nohy pracují souměrně, ale střídavě. To bývá první chybou – lidé často zabírají rukama i nohama zároveň, což se logicky musí projevit v pohybu tím, že ve fázi, kdy vracejí všechny končetiny do základní polohy, tělo ztratí ve vodě rychlost a zastaví se! Vyžaduje tedy mnoho úsilí jej znovu uvést do pohybu.
Správný postup je skloubení záběru rukou a následném záběru nohou. Ruce zabírají v první fázi od sebe dlaněmi vytočenými ven. Postupně se pak paže ohýbají v loktech, předloktí a dlaně se stáčejí ke dnu, tudíž při rozpažení jsou lokty v pravém úhlu. Záběr pokračuje směrem pod tělo a dlaně pod něj mohutně ženou vodu. Ruce vedou pohyb z předpažení přes upažení pokrčmo, ale pouze do oblasti hrudníku! Nikdy neprotahujte záběr až ke kyčlím. Zakončení pak spočívá ve spojení dlaní pod hrudníkem a přenosu do základní polohy.
ochranné brýle do vody
Kop nohama začíná zhruba v té chvíli, kdy ruce směřují zase dopředu. Aby mělo tělo energie ke splývání a nebrzdilo, kop vychází jen z kolen! Bérce se pomalu skrčí k hýždím a mohutným kopem do strany a dozadu posouvají tělo vpřed.
Hlava je celou dobuponořena, K nádechu se vynoří jen tehdy, když ruce začínají „hrnout“ vodu pod hrudník. Po nádechu se plavec snaží hlavu ponořit a celé tělo nechá splývat, aby ušetřil energii.