Pár způsobů, jak si snadno přivydělat


AÄkoliv tÅ™eba máte práci, nebo z nÄ›jakého důvodu chodit do práce na plný úvazek nemůžete, ale hodila by se vám nÄ›jaká ta koruna navíc, existují způsoby, jak si snadno, rychle, a samozÅ™ejmÄ› legálnÄ› pÅ™ivydÄ›lat. Jaké to jsou?

Roznos letáků

Roznos letáků je jedním z nejÄastÄ›ji volených způsobů pÅ™ivýdÄ›lku. Jedná se totiž o celkem ÄasovÄ› flexibilní brigádu, která je naprosto nenároÄná, a můžou ji vykonávat i studenti. Roznos letáků je potÅ™eba v každém mÄ›stÄ›, Äi vesnici, a tak je dost možné, že se tato možnost naskytne i vám. JednoduÅ¡e si ve volném Äase, tÅ™eba na veÄer, udÄ›láte procházku, pÅ™i níž strkáte letáky do jednotlivých schránek. Letáky jsou k vám domů doruÄovány pravidelnÄ›, a tak se o nic víc starat nemusíte. Nevýhodou jsou celkem nízké platové podmínky.

žena s penězi

Prodej přebytku

Dalším způsobem, jak si snadno a rychle pÅ™ivydÄ›lat nÄ›jaké peníze, je prodej toho, co již nepoužíváte, ale mohlo by to jeÅ¡tÄ› nÄ›komu posloužit. StaÄí udÄ›lat doma vÄ›tší úklid, a jistÄ› pár takových pokladů najdete. Prodat můžete obleÄení, elektroniku, starožitnost, nádobí, knihy, nábytek, i sbÄ›ratelské pÅ™edmÄ›ty. K tomu slouží různé internetové bazary a bazárky, kde pÅ™edmÄ›t vystavíte a popíšete bÄ›hem pár minut, a pak jen Äekáte, kdo se vám ozve. Čím lepší cenu a popis dáte, tím je vÄ›tší pravdÄ›podobnost, že pÅ™edmÄ›t rychle prodáte.

mladá uklizeÄka

Nejlépe je k pÅ™edmÄ›tu pÅ™iložit detailní fotografie, a hlavnÄ› být upřímní, abyste se vynuhli případné reklamaci, Äi Å¡patným hodnocením. PÅ™edmÄ›ty pak můžete pÅ™edat osobnÄ›, nebo je odeslat zvolenou dopravní spoleÄností.

Úklid

Další formou pÅ™ivýdÄ›lku je Äasto úklid. Může se jednat o víkendový úklid ve firmách, nebo nárazový úklid v domácnostech. Tato brigáda je obvykle celkem sluÅ¡nÄ› placená, a lze se domluvit na Äase, který bude vyhovovat obÄ›ma stranám, proto ji mohou vykonávat jak ženy na mateÅ™ské, důchodci, i lidé zamÄ›stnaní.

Doporučené články