Když se musíme obejít bez strojů aneb ruční výkopové práce


Vyhloubení bazénu, srovnání terénu na základovou desku, vybagrování jámy na vířivku nebo na septik u rodinného domu, budování sklepů, zázemí pro novostavbu, jáma pro čističku, vykopání patek nebo i přesuny materiálů po staveništi. Se všemi těmito tématy jsou úzce spjaty výkopové práce, které se povětšinou provádí pomocí strojů a různých zařízení, může se jednat o bagry, velké i malé, nakladače, pásy, ale také o mnoho dalších podobných zařízení.

Na všechna místa se ale velké stroje, někdy ani ty malé, nemohou dostat a tak je potřeba, abychom zakročili a přispěchali na pomoc. V takovém případě přichází na řadu ruční výkopové práce.

bagr

Ty pomáhají všude tam, kde už není potřebná velká technika, nebo na místech, kam se velká technika nedostane či v případě, že potřebujete jámu jenom upravit a ještě něco doladit. Pomáhají také v případech, kdy je potřeba jednat obezřetně a velice opatrně. I takové mohou být výkopové práce. V některých oblastech jsou kabely, jinde v zemi se nachází vodovodní či plynové potrubí, a abychom ho nepřekopli nebo neznehodnotili, je potřeba v některých případech volit šetrnější možnost výkopů a alespoň v některých částech se mít na pozoru. To samé platí v případě, že se musí vykopat jáma ručně z mnohých jiných dalších důvodů.

lopaty

Přejdeme na manuál

Stroje a zařízení nám usnadňují v mnohých ohledech život, toho jsme si jistě všichni vědomi, ale v některých případech prostě musíme přejít na manuál. My se toho rozhodně nebojíme a za svou prací si stojíme.

Žádná práce není problém, když se má něco vykopat, upravit terén nebo provést jiné zemní profesionální realizace. Vždy se snažíme vyhovět požadavkům a představám klienta. Profesionální služby se v této oblasti týkají jak strojových dovedností, tak také samozřejmě těch manuálních. Vždy jsou provedeny všechny doprovodné služby, čili máte zajištěný pokaždé kompletní servis. Práce se provádí nejenom v našem hlavním městě, ale také mimo Prahu v blízkém okolí.

Doporučené články