Pomoc pro SVJ


V dnešní době člověk nalezne odborníka na vše možné (i nemožné). Aneb zázraky na počkání, nemožné do tří dnů. Většinou nám je takováto osoba prospěšná, ale platí, že i mistr tesař se někdy utne. Pokud se však nejedná o ryzího amatéra, který by svou činnost prováděl pouze z lásky k řemeslu, je zapotřebí za jeho služby zaplatit. Je na každém, aby zvážil, jestli se mu to ve finále vyplatí. A to nejen penězi, ale také třeba ušetřeným nervem.

Finanční rozvaha

Odborníka můžeme nalézt třeba i na místo předsedy různých organizací, kterou může být i společenství vlastníků jednotek (SVJ), což je právní označení týkající se správy budov rozdělených na samostatné části, které má určitě své nepopiratelné výhody, ale nemusí být vždy jednoduché takovou společnost spravovat.

Je zapotřebí plnit povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, stanov a rozhodnutí shromáždění. Zajišťovat záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku. Zajišťovat i plnění usnesení shromáždění. Je potřeba vést účetnictví a podávat daňové přiznání. Svolávat a řídit shromáždění. A mnoho dalšího.

Pokud zrovna není po ruce někdo známý, který by se vyznal v právu, účetnictví a nejlépe i obchodu, může nám pomoci odborník externí ze specializované firmy. Své starosti je možné přenechat profesionálnímu předsedovi SVJ https://www.homepartner.cz/profesionalni-predseda-svj/

Je totiž rozumné najmout někoho komu lze důvěřovat, kdo má zkušenosti a znalosti v daném oboru, pokud činnost my sami nezvládáme, nebo na ni nemáme čas.

Budovy bytového družstva

Takovýto profesionální předseda má i nepopiratelnou výhodu, že je při jednání shromáždění nestranný a že nemá zájem ani o prosazování osobních názorů. Navíc má určitě mnoho kontaktů, které mu pomohou s řešením i těch nejkomplikovanějších situací.

A pokud nemáme zájem najímat si jakéhokoli člověka na takovouto pozici, určitě se nám může hodit minimálně pro konzultaci problémů, se kterými si sami neporadíme.

Doporučené články