Objevte netradiční atraktivní sport


Sportovní je bezva vÄ›c. Nás koníÄek, způsob odreagování, urÄité relaxace a hlavnÄ› udržení svého tÄ›la i mysli ve zdravé kondici. Každý má v oblibÄ› jiný druh sportu. VÄ›tÅ¡inou jsou to ty klasické jako je fotbal, hokej, volejbal nebo tÅ™eba plavání. PÅ™emýšleli jste už ale nÄ›kdy o sportech, které nejsou tak známé a obvyklé? Jsou nÄ›Äím zvláštní a výjimeÄné? SlyÅ¡eli jste už o sportu s názvem Pole dance? Ne? Tak si pojÄme sdÄ›lit pár informací, aÅ¥ jste v obraze. 

žena na tyÄi

Pole dance je takzvaný tanec na tyÄi. Jde o moderní taneÄnÄ› – sportovní disciplínu. Je to spojení tance, gymnastiky a akrobacie. Tento sportovní tanec je vykonáván na vertikální tyÄi i mimo ni. ElegantnÄ› svůdné taneÄní prvky a choreografie. Zábava spojená s posilováním. Není to ale jen tak jednoduché. ÄŒlovÄ›k musí hodnÄ› trénovat, protože pÅ™i této aktivitÄ› je tÅ™eba vyvinout velkou fyzickou sílu. Pole dance lze zaÅ™adit do oblasti fitness. Docílíte zpevnÄ›ní celého tÄ›la. HlavnÄ› bÅ™iÅ¡ní svaly a svaly v horní Äásti tÄ›la. Ale jistÄ› vyrýsujete také boky, stehna a VaÅ¡e pozadí. Této fyzické aktivitÄ› se vÄ›nují zejména ženy. Ale ani muži zde nejsou výjimkou a také dÄ›ti v pole dance vidí zálibu. VÄ›novat se mu mohou už od 6 let. ZaÄít se ale musí pozvolna. DůkladnÄ›, ale nepÅ™epálit to. TÄ›lo si musí nejprve na tento druh pohybu postupnÄ› zvyknout. Zaujal Vás tento kreativní sportovní tanec? Pole dance lze vykonávat rekreaÄnÄ› nebo závodnÄ›. 

ženy cviÄí

PÅ™ihlásit se můžete do různých kurzů, kde tuto sportovní aktivitu mají v nabídce a zaÄít se uÄit a zdokonalovat v tomto tanci. Nutno podotknout, že na soutěžní úrovni jsou pak na sportovce kladeny velmi vysoké nároky v podobÄ› flexibility, fyzické síly, pÅ™esnost provedení taneÄních prvků a podobnÄ›. To znamená, kdo chce stoupat výš, musí na sobÄ› pořádnÄ› zapracovat! Pole dance není jen sport. Je to úÄinná metoda k získání vnitÅ™ní síly a pocitu svobody. Má spoustu skrytých stránek. Ale kdo nezkusí, ten nezjistí.

Doporučené články