Klienti se obracení na soud: jeden z nejznámějších slevových portálů skončil v insolvenci


Využíváte i vy slevových portálů, které jsou k dispozici na Äeském internetu? Pouze na Äeském internetu najdete takových slevových portálů desítky, ty nejvÄ›tší jsou dennÄ› využívány stovkami tisíc lidí. OvÅ¡em nese to s sebou i jistá nebezpeÄí – co když stránka, na které si objednáváte nÄ›co za velmi výhodnou cenu a poÅ¡lete peníze na úÄet pÅ™edem, zkrachuje a skonÄí v insolvenci?
speciální ceny

Slevové portály nesou svá rizika

Pokud se vám stane, že se snažíte o zakoupení nÄ›jakého produktu Äi služby, a její majitel se dostane do insolvence, co můžete udÄ›lat v takové situaci? Je možné se obrátit na nÄ›koho, kdo by vám pÅ™i takovém scénáři dokázal pomoci? V naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů je možné se otoÄit pouze na soud. Zeptat se právníků na jejich radu.

Jaká byla reakce firmy na tuto situaci?

Tiskoví mluvÄí firmy se k situaci vyjádÅ™ili v tom smyslu, že se sice svým vÄ›rným zákazníkům velice omlouvají, ale bohužel se nedal tento vývoj situace vysledovat k závÄ›ru, který následoval. Firma sloužila svým klientům dlouhých Å¡est let, a v té dobÄ› se stala na trhu tÅ™etím nejvÄ›tším slevovým portálem. Jejich podíl na Äeském internetovém trhu Äinil devÄ›t procent.
dítÄ› v hraÄkárnÄ›

Jak vypadá podíl slevových portálů na Äeském trhu?

1. Slevomat
CO NABÃZÃ: hlavnÄ› zážitkové služby, jako jsou aquaparky
NÃVÅ TÄšVNOST ZA DEN: dvÄ› stovky tisíc IP adres
ROČNà OBRAT: více než jedna miliarda korun

2. Vykupto
CO NABÃZÃ: hlavnÄ› dovolené, služby a také služby, specializují se na last minute zájezdy a dovolené
NÃVÅ TÄšVNOST ZA MÄšSÃC: okolo jednoho milionu IP adres
ROČNà OBRAT: Asi tři sta milionů korun

3. NakupvAkci
CO NABÃZÃ: Å¡irokou nabídku cestování, gastronomie, Wellness, zážitků, zboží i služeb
NÃVÅ TÄšVNOST ZA MÄšSÃC: devÄ›t set tisíc IP adres
ROČNà OBRAT: asi tři sta milionů korun

Doporučené články