Chytrý mobilní telefon


Mobilní telefon jsem si vždycky přála, když jsem byla dítÄ›. Chodila jsem asi do tÅ™etí třídy, když vÅ¡echny dÄ›ti skoro mÄ›ly mobil. A zase musím říct, že to nebyl žádný mobil snům a nebyl vůbec dokonalý. Protože jednalo se o úplnÄ› obyÄejné mobilní telefon, kde Å¡lo pouze volat anebo psát sms zprávy. Jenomže v té dobÄ› jsme vÅ¡ichni vÄ›dÄ›li, že mobilní zprávy anebo telefonování stojí opravdu velké peníze. Nebylo výjimkou, že minuta hovoru stála tÅ™eba padesát korun a sms zpráva dvacet korun. A jistÄ› si taky pamatujete ty Äasy, kdy volat nebo psát sms opravdu neÅ¡lo, protože jsme vÄ›ÄnÄ› nemÄ›li kredity. Tak z Äeho potom volat, že ano? Nyní máme jinou dobu a máme taky jiné mobilní telefony. DneÅ¡ní mobilní telefony jsou takové, že skoro zastanou vÅ¡echnu práci notebooku anebo poÄítaÄe. DneÅ¡ní mobily jsou chytré. Taky se jim právÄ› kvůli tomu říká, chytré mobily. A ty jsou nejlepší.

I na práci je skvělý mobil.

Myslím si, že mobilní telefon má v dneÅ¡ní dobÄ› už opravdu každý. Protože mobilní telefon neslouží pouze jenom k telefonování. Já tÅ™eba například na svém mobilním telefonu opravdu ráda hraji hry. A taky mám takovou práci, že potÅ™ebuji mít mobil stále u sebe. Velmi Äasto totiž pracuji s notebookem, ale samozÅ™ejmÄ› se ho nemůžu vzít s sebou ven. Sice můžu, ale je to velmi nepraktické.

I k hudbÄ› je mobil super.

Takže pokud potÅ™ebuji odnÄ›kud rychle napsat nÄ›jaký email, tak jsem ráda, že jsem majitelka chytrého telefonu. NicménÄ› ale mobily mají další významné funkce, jako například fotoaparát. A asi ne každý po kapsách nosí velký kvalitní fotoaparát. Takže jsme rádi, že máme mobilní telefon, kde si taky můžeme pořídit nÄ›kolik pÄ›kných fotek. A k Äemu jeÅ¡tě dále používáte mobilní telefon? Myslím, že mobil taky umí skvÄ›le zahnat nudu. Já se pÅ™iznám, že mobil je vážnÄ› to poslední, co pÅ™ed usnutím vidím. NemÄ›lo by se to dÄ›lat, ale nevyÄítám si to.

Doporučené články