Jak je to s mlékem?


Obaly na potravinách jsou lákavé, s podrobným popisem složení a trvanlivosti. Snad každý z nás se chce stravovat nejenom zdravÄ›, ale protože máme i mlsné jazýÄky, tak chceme mít stravu pestrou a tak si vymýšlíme různé chutÄ›.

Protože vánoÄní i velikonoÄní svátky jsou doslova pro mnohé „svátky pÅ™ejídání“, nyní možná pociÅ¥ujete jarní únavu. Ti, kteří dodržovali po masopustu i postní období, tak pro své tÄ›lo udÄ›lali nÄ›co správného. Jaro nás doslova láká hlavnÄ› k nákupu Äerstvé jarní zeleniny. A urÄitÄ› se těšíme na první Äeské tÅ™eÅ¡nÄ› a jahody. Ne na ty dovážené.
kozí sýr

Mateřské mléko nás provází od narození. Ale to má jiné složení než kravské.

Na co bychom ve svém jídelníÄku ale nemÄ›li zapomínat, mléko kravské, kozí a mléÄné výrobky vyrobené jak z kravského, kozího, tak z ovÄího mléka. SpeciálnÄ› o kravském mléku a jeho produktech je napsáno jak plno negativ, tak i pozitiv. Ale mléÄné výrobky byly, jsou a zůstanou pro náš organizmus stále pramenem zdraví. Zvlášť ty zakysané: podmáslí, zákys, acidofilní mléko, jogurty, tvaroh, přírodní sýry, syrovátka, zakysaná smetana…

Nejenom že tuto stravu dopřáváme od maliÄka svým dÄ›tem, tyto potraviny by nemÄ›li v naÅ¡em jídelníÄku chybÄ›t jak v dospívání, tak i v dospÄ›losti. Výjimkou jsou samozÅ™ejmÄ› lidé, kteří trpí laktózovou intolerancí, nebo alergiemi na mléko. Po požití mléka a nÄ›kterých mléÄných výrobků tÄ›lo tÄ›chto lidí doslova trpí, protože nedokáže vstÅ™ebat mléÄnou bílkovinu z kravského mléka.
zelenina v dešti

O kravském mléku a jeho produktech je napsáno plno pozitiv i negativ. Stálo by za zamyÅ¡lení, jestli pít mléko trvanlivé – to je způsob zachování trvanlivosti mléka formou UHT záhÅ™evem, nebo pít mléko Äerstvé.

Podle vÄ›deckých výzkumů mléko obsahuje enzym – xantin oxidázu, který Å¡kodí naÅ¡emu zdraví. Pokud pijete trvanlivé mléko oÅ¡etÅ™ené UV záhÅ™evem, tak ledviny ho nedokážou odfiltrovat a následnÄ› může trpÄ›t srdce.

Ale z Äerstvého mléka tento enzym – xantin oxidázu, ledviny dokážou odfiltrovat.

Možná víte, možná nevíte, že ti lidé, kteří upÅ™ednostňují nízkotuÄné mléÄné výrobky kvůli nÄ›jaké dietÄ›, tak by si mÄ›li vždy nejdříve pÅ™eÄíst složení, Mnoho nízkotuÄných výrobků má místo tuku mnohem více Å¡krobu (kvůli hustotÄ›). Konzumací nízkotuÄných výrobků vaÅ¡emu tÄ›lu nedodáte důležité vitamíny A, D, K, E. Tyto vitamíny se vstÅ™ebávají ve vaÅ¡em tÄ›le pouze s tukem, to znamená tuÄnÄ›jšími mléÄnými výrobky.

Vitamíny se rozpouÅ¡tÄ›jí v tucích! Ženám, které trpí Å™idnutím kostí – osteoporózou, tak aby vitamín D, který je pro nÄ› velmi důležitý, dobÅ™e se vstÅ™ebal, musí konzumovat tuÄné mléÄné výrobky.