Firma v bankrotu


Snažte se negativní vývoj zvrátit

Když jsme podnikatel, tak nemůžeme počítat s tím, že nám dá někdo nějakou jistotu a naše firma bude vzkvétat věčně. Bohužel i když se nám zatím teď daří, tak třeba za rok se budeme potýkat s finančními problémy. Na takovou situaci je třeba být dobře připraven, abychom období úpadku přežili z nějaké finanční rezervy a zase se mohli následně těšit z plusových čísel. Bohužel někdy je strádání dlouhodobé a bude zavčasu potřeba udělat kroky, kterými se budeme co nejvíce snažit úpadek zvrátit a vyhnout se bankrotu.

nápis bankrot

Jako první bychom měli najít hlavní příčinu toho, proč se nám nedaří a začít ji co nejrychleji řešit. Někdy se diskutuje o tom, zda v případě krize investovat, ale většinou se investice třeba do vybaveni a jiných dlouhodobějších záležitostí nevyplatí, protože začnou účinkovat v době, kdy už může být pozdě. Naopak smysl může dávat taková PPC reklama, kde se výsledky dostavují rychle. Rozhodně však bude třeba dělat úspory a různé škrty v rozpočtu.

Sídlo virtuální

Řada lidí nepotřebuje ke svému podnikání nějaké speciální prostory, které by si museli pronajímat. Postačí jim totiž bohatě vlastní domov, kde mají počítač a na něm dělají svou výdělečnou činnost. Můžeme totiž psát texty, tvoříte videa, spravovat firmám sociální sítě, programovat, vytvářet 3D grafiku a spoustu dalších věcí. Jestliže budeme mít na tuto tvorbu vlastní společnost, tak u ní musíme mít zapsáno nějaké sídlo. Lepší je zařídit si virtuální sídlo společnosti, než zde mít napsánu vlastní nemovitost, kde bydlíme.

kancelářské prostory

Prvním důvodem je, že v případě krachu a finančních potíží nebude společnost spojována přímo s osobním majetkem, kdy se špatně dokazuje, že nebyl používán při podnikání. Druhým důvod je ten, že každý si může dohledat v obchodním rejstříku klidně na internetu, kdo je majitelem společnosti a kde má sídlo, přičemž jistě nechcete, aby si každý mohl dohledat kde bydlíte.

Doporučené články