Vše začíná bezplatnou revizí situace přímo u Vás

V případě navázání spolupráce se stěhováním firem Praha následují několik základních kroků, na které dbáme a které jsou nastaveny tak, aby byla celá spolupráce pro Vás přínosná, efektivní a co nejméně zatěžující. Počátečním krokem je vždy prvotní diagnostika situace přímo v místě Vašeho současného podnikání a v případě potřeby též na nové plánované adrese tak, abychom byli schopni vystavit Vám návrh spolupráce a taktéž si učinili obrázek o tom, jak nadále postupovat.

Dalším krokem je odborná instruktáž

Dále svým klientům dodáváme potřebný obalový materiál pro všechny materiály a zařízení, jejichž příprava na stěhování bude ve Vaší režii. Jedná se o nejrůznější krabice, fólie, ochranné pomůcky, izolepy a podobně. Kromě dodání potřebných pomůcek bude Váš personál též proškolen o tom, jakým způsobem nejlépe postupovat, aby nedošlo k opotřebení Vašeho majetku, úrazu a zbytečným časovým prodlevám.

Vše začíná bezplatnou revizí situace přímo u Vás
4 (80%)1